Logistiek Advies

Hoe kunnen wij helpen? Is bij U “Logistiek in beweging”? Meer specifiek betekent dit dat we willen weten of de output is wat onze klant wil; zijn werkzaamheden en processen op elkaar afgestemd; hoe effectief en efficiënt werken we? Zijn we samen sterk binnen de organisatie? Herkennen we specifieke aandachtsgebieden, problemen en uitdagingen, en willen we nagaan hoeveel beter, sterker en goedkoper we kunnen worden? Belangrijk bij deze vragen is ook het bewust zijn van de niet zichtbare problemen. De basis om dit te bereiken en te onderzoeken ligt in de toepassing van Operational excellence en Lean six sigma. Belangrijk is pragmatisch te zijn bij het toepassen van de middelen en af te stemmen op wat past bij het bedrijf, om zo tot een oplossing op maat te komen.

De werkwijze
Door middel van een Quick scan krijgt U in zeer kort tijd inzage in de mogelijkheden die er zijn om uw prestaties in service en kosten nog meer te verbeteren. Kosten maken voor een onderzoek wat nog geen baten heeft, willen we voorkomen. Bespreek de voorwaarden waarop het doorlichten van het bedrijf plaatsvindt.