Interim- en Projectmanagement

Ervaring nodig om een tijdelijke functie in te vullen? Graag dan iemand die operationeel en projectmatig ervaring heeft en zich snel de organisatie eigen maakt.

Interim Management

Met de reeds beschikbare ervaring kan snel een logistieke functie ingevuld worden. Als Interim Logistiek en Operations Manager zijn we in staat om Voorraadbeheer, Magazijn en Transport aan te sturen. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geboden om verbetertrajecten in te zetten. Uiteraard is het ook mogelijk op middle management niveau tijdelijk de organisatie te bemannen, waarbij gedacht kan worden aan planning, voorraadbeheeer en teamleiding.

Projectmanagement

Projecten verdienen een goede en gestructureerde aanpak. Toepassing van de Prince2 is hiervoor de basis en bij deze gestructureerde aanpak zullen de volgende thema’s aan bod komen: Businesscase, Organisatie, Kwaliteit, Plannen, Risico’s, Wijzigingen,Voortgang. De projectmanager past binnen de organisatie en spreekt de taal van de organisatie, de klant en leverancier; is tussen alle betrokkenen de verbindende factor en legt de juiste verbanden tussen de disciplines. Het doel is zorgen dat het project conform specificaties , budget en tijdslijn afgerond wordt. Iemand dedicated voor een project inzetten kan een waardevolle zet zijn. De voordelen hiervan, zijn onder andere: het ontlasten van de eigen organisatie, de aanwezigheid van extra expertise en mogelijk een betere aansturing door iemand van buiten de organisatie.

Voorbeelden waarvoor de inzet van een projectmanager profijt kan opleveren: Verhuis- en magazijninrichtings operaties, leiden van functionele SAP implementatie, e-commerce fulfillment, veranderprocessen, verbeterprojecten op basis van Operational Excellence.