Bedrijfstak- en processen

Door een brede ervaring zijn we in staat diverse branches en vakgebieden te ondersteunen. Wij zetten ons in voor het MKB met activiteiten gericht op groothandel, retail, e-commerce, onderhoudsdiensten en installatiebedrijven. De processen die bij deze ondersteuning vaak als grootste factoren worden gezien zijn: voorraadbeheer, magazijnbeheer, transport en expeditie, procurement , e-fulfilment , leveranciersmanagement, retour proces en (integrale) planning. Onze focus ligt dan ook op deze processen.

Logistiek in beweging betekent dat er aansluiting en doorstroming van processen moet zijn, tussen de logistieke processen onderling en naar andere disciplines toe. Neem bijvoorbeeld de administratieve en de financiële processen. Door het zorgen voor een goede aansluiting en doorstroming, zal het bedrijf als lichaam functioneren. Een lichaam met verschillende organen, die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en daarvoor samenwerken.

Belangrijk is om ons werk goed te doen voor degene die na ons komt: onze klant. Onze motto’s zijn: samen sterk, goed voorbereiden, gebruik je capaciteit, meten is weten, zorg voor doorstroming, voel je niet veilig met veel onderhanden werk, maak je probleem zichtbaar en weet wat er op de vloer gebeurt.